Antikorupcinis švietimas

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437

Infocentras | STT

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje | STT

Interesų konfliktai ir jų valdymas | STT

Pranešėjų apsauga | STT

Antikorupcinės aplinkos kūrimas | STT

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose | STT

Pasitikrinkite žinias | STT

SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu? (skaidrumoistorija.lt)

Skaidrumo galvosūkiai | STT

Korupcijos rizikų pristatymai | STT

Antikorupcinis švietimas – sveikatos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – viešieji pirkimai (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – aplinkos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ES lėšų administravimas ir panaudojimas (STT) – YouTube

Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma? – YouTube