Bendrabutis

Šiuo metu bendrabutyje yra 13 laisvų vietų (7 merginoms, 6 vaikinams).

Bendrabučio pastate – keturi aukštai. Kiekvieno aukšto gyventojai turi virtuves, kuriose naudojasi elektrinėmis viryklėmis. Bendrabutyje įrengtos vaizdo kameros, kurios veikia visą parą. Klasės pritaikytos saviruošai. Pirmame aukšte yra sporto patalpos. Taip pat įrengti psichologės kabinetai individualiems ir grupiniams užsiėmimams.

Už gyvenimą bendrabutyje moka valstybė, tėvai moka nustatytus mokesčius už naudojimąsi asmeniniais elektros prietaisais ir už naudojimąsi konservatorijos patalyne. Taikomos lengvatos socialiai remtiniems mokiniams.

Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams skiriamas nemokamas dalinis maitinimas. Pateikus prašymą, skiriamas nemokamas savaitgalinis pavėžėjimas, prašyme nurodytomis dienomis.

Norintys gyventi bendrabutyje pateikia:

  1. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  2. prašymą.

Bendrabutis skiriamas vieneriems mokslo metams.

Kontaktai:

Bendrabučio valdytoja Gina Čibirkienė

Bendrabučio auklėtoja Nijolė Kvietkutė

Tel. +370 37 20 04 49

El. paštas: bendrabutis@konservatorija.kaunas.lm.lt

Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas (PDF)

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (PDF)

Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (PDF)

Trišalė apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (PDF)

Prašymas dėl apgyvendinimo bendrabutyje (PDF)

Asmeninių elektros prietaisų naudojimosi bendrabutyje įkainiai (PDF)