Kontaktai

KONSERVATORIJOS REKVIZITAI:

     Kodas: 290967950

     Adresas: J.Gruodžio g. 6, LT-44291 Kaunas

     Telefonas: (+370 37) 22 25 35

     Faksas:      (+370 37) 22 29 88

     El.paštas: info@kjgk.lt

     Atsiskaitomosios sąskaitos:

     Einamoji biudžetinė – LT61 4010 0425 0003 0045

     Surenkamųjų lėšų –   LT25 4010 0425 0008 0260

     Paramos ir projektų – LT48 4010 0425 0005 0261

     MUS RASITE:

zemelapis1

     KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

bliujus kestutis

     KĘSTUTIS BLIUJUS, direktorius, mokytojas ekspertas

     Antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija

     Funkcijos

     Gyvenimo aprašymas

Tel. (+370 37) 20 59 76, Mob. tel. +370 682 13906

     El. paštas:kestutis.bliujus@kjgk.lt

     AURELIJA GUDAITIENĖ, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, vyr. mokytoja

Funkcijos

     Tel. (+370 37) 20 59 62, Mob. tel. +370 685 54641

     El. paštas: aurelija.gudaitiene@kjgk.lt

     JURGITA ŽILINSKAITĖ, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė

Funkcijos

     Tel. (+370 37) 22 87 96,

     El. paštas: jurgita.zilinskaite@kjgk.lt

     AUDRIUS DAUČIANSKAS, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Funkcijos

     Tel. (+370 37) 20 92 58

     El. paštas: audrius.daucianskas@kjgk.lt

     INGA KUKTIENĖ, socialinė pedagogė

      Funkcijos

     Tel. (+370 37) 20 59 62

     El. paštas: inga.kuktiene@kjgk.lt

     RAŠTINĖ

     ELIKA DIRŽINAUSKIENĖ, sekretorė-archyvarė

     Sekretoriaus funkcijos

     Archyvaro funkcijos

  Tel. (+370 37) 22 25 35

     El. paštas: elika.dirzinauskiene@kjgk.lt

     BUHALTERIJA 

     JOLANTA GRICĖ, vyriausioji buhalterė

     Funkcijos

    El. paštas: jolanta.grice@kjgk.lt

     REGINA BLAŽAITIENĖ, buhalterė

     Funkcijos

  El. paštas: regina.blazaitiene@kjgk.lt

     EDITA NAVICKIENĖ, kasininkė

     Funkcijos

  El. paštas: edita.navickiene@kjgk.lt

     Tel. (+370 37) 22 29 88, Faks. (+370 37) 22 29 88

     BIBLIOTEKA

    IRENA VIČIŪNIENĖ, bibliotekos vedėja

    Funkcijos

  El. paštas: irena.viciuniene@kjgk.lt

    ALDONA JANINA BALTUŠYTĖ, bibliotekininkė

    Funkcijos

     El. paštas:janina.baltusyte@kjgk.lt

     Tel. (+370 37) 22 25 35

     FONOTEKA

     LARISA GASIŪNIENĖ, fonotekos specialistė

     Funkcijos

     Tel. (+370 37) 22 25 35

     El. paštas: larisa.gasiuniene@kjgk.lt

     GRAŽINA DAINAUSKIENĖ, fonotekos specialistė

     Funkcijos

     Tel. (+370 37) 22 25 35

     El. paštas: grazina.dainauskiene@kjgk.lt

     SPECIALISTAI

     MINDAUGAS MARKAUSKAS, IT specialistas

     Funkcijos

     El. paštas: mindaugas.markauskas@kjgk.lt

Tel. (+370 37) 22 25 35

     MANTAS GONTIS, garso operatorius

     Funkcijos

Mob. tel. +370 646 57808

     GEDIMINAS KULBOKAS, garso operatorius

     Funkcijos

Mob. tel. +370 606 42052

     AGNĖ MAŽEIKAITĖ, sveikatos specialistė

     Funkcijos

El. paštas: agne.mazeikaite@kaunovsb.eu 

     EGLĖ VAITENKIENĖ psichologė

     Mob. tel. +370 682 10473

     Funkcijos

El. paštas: e.vaitenkiene@gmail.com

     PERSONALAS

     DOVILĖ TOMKEVIČĖ, personalo specialistė

     Funkcijos

     Tel. (+370 37) 22 25 35, Faks. (+370 37) 20 59 76

     El. paštas: dovile.tomkevice@kjgk.lt

     Konservatorijos budėtojas

     Funkcijos

     Tel. (+370 37) 20 92 58

     BENDRABUTIS

     GINA ČIBIRKIENĖ, bendrabučio valdytoja

     Funkcijos

     El. paštas:gina.cibirkiene@kjgk.lt

     NIJOLĖ KVIETKUTĖ, bendrabučio auklėtoja

     Funkcijos

    El. paštas: nijole.kvietkute@kjgk.lt

     Bendrabučio budėtojas

     Funkcijos

     Tel. (+370 37) 20 04 49

     Adresas: I.Kanto g. 10, 44296 Kaunas