Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas už 2023 metus (PDF)

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2023 metais ataskaita (PDF)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2023 metais (PDF)

Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2022 metais ataskaita (PDF)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2022 metais (PDF)

Pareigybių, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas Specialiųjų Tyrimų Tarnybai, sąrašas (PDF)

Korupcijos prevencijos komisija (PDF)

Pranešėjų apsauga (PDF)

Korupcijos lygio įstaigoje įsivertinimas (PDF)

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tvarkos aprašas (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos antikorupcijos komisijos nuostatai (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos programa 2019–2021 metams (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos korupcijos prevencijos programa 2022-2025 metams (PDF)

Antikorupcinis švietimas (PDF)

Antikorupcinis švietimas mokiniams (PDF)

Privačių interesų deklaravimas (PDF)

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas (PDF)

Korupcijos prevencijos atmintinė darbuotojams (PDF)