Prevencinės ugdymo programos

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vykdomos prevencinės programos:

 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa “Savu keliu” (programa tęstinė)

 

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa LIONS QUEST “Raktai į sėkmę” (programa tęstinė)