Psichologinis saugumas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe tvarka (PDF)
Smurto ir priekabiavimo prevencijos Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (PDF)
Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo tvarka (PDF)
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (PDF)
Pranešimo apie patyčias forma (mokiniams) (PDF)
Pranešimo apie patyčias forma (darbuotojams) (PDF)

Įstaigų, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, sąrašas (PDF)
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kontaktai (PDF)