Savivalda

Konservatorijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Konservatorijoje vykdomomis švietimo programomis ir bendruomenės tradicijomis.

Konservatorijoje veikia šios savivaldos institucijos: Konservatorijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, tėvų taryba.

Konservatorijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Konservatorijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Konservatorijos Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Konservatorijos valdymo priežiūrą. Konservatorijos savivaldos institucijas, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Konservatorijos Nuostatai.

Konservatorijos taryba

Pirmininkas

Gabrielius Simas Sapiega, mokytojų tarybos atstovas, bendrosios teorijos ir muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkas

Sekretorė

Vitalija Čepulienė, mokytojų tarybos atstovė, vyresnioji mokytoja

Nariai

  • Rasa Miliuvienė, mokytojų tarybos atstovė, mokytoja metodininkė
  • Gintarė Astrauskaitė-Marčiukaitienė, tėvų tarybos atstovė
  • Dovilė Valentienė, tėvų tarybos atstovė
  • Milda Vizgirdaitė, mokinių tarybos atstovė
  • Remigijus Žarėnas, vietos bendruomenės atstovas, koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ koncertmeisteris

Tėvų taryba

 • I A klasės atstovė  Gintarė Astrauskaitė-Marčiukaitienė
 • I A klasės atstovas  Dainius Karžinauskas
 • II A klasės atstovė Inesa Gulbinienė
 • III A klasės atstovė Ingrida Šilėnienė
 • III B klasės atstovė Gerda Juodiškienė
 • IV A klasės atstovė  Asta Pilypaitė
 • IV B klasės atstovė  Jūratė Krusauskaitė-Aušrotienė

Už bendradarbiavimą su tėvų taryba atsakinga ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Aurelija Gudaitienė

Mokinių taryba

 • I A klasės atstovas  Gabrielius Grigoryan
 • II A klasės atstovas  Adomas Krištapavičius
 • III A klasės atstovas  Jokūbas Velžys
 • III B klasės atatsovas Dominykas Lažauninkas
 • IV A klasės atstovė  Ambrazevičiūtė Nikoleta
 • IV A klasės atstovė  Imbrasaitė  Saulė

Mokinių tarybos veiklą koordinuoja socialinė pedagogė Inga Kuktienė.