Birutė Marytė Sodaitytė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas)