Eglė Sadauskaitė-Gerulienė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė, Ansamblinis muzikavimas, Bendrasis fortepijonas