Renata Varanavičiūtė

Mokytoja metodininkė
Dėstomi dalykai: Muzikos teorija ir harmonija, Solfedžio, Muzikos teorijos specializacija (muzikologija)