Vasario 15d. liaudies instrumentų MG mokinės koncertavo Alytaus muzikos mokykloje šventiniame renginyje skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

Renginio pradžioje buvo sugiedota “Tautiška giesmė”. Mokyklos Direktorė Gabrielė Dambauskaitė tarė sveikinimo žodį. Koncerte “Supinsim pynę iš garsų” skambėjo kanklių muzika. Susirinkę mokiniai, jų tėvai ir mokytojai atsidėkojo gausiais aplodismentais.