Vizija ir misija

Konservatorijos vizija

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija –nuolat besimokanti, atvira, dinamiška, asmeninės ir pasidalintosios lyderystės principais besivadovaujanti mokykla, skirta kiekvieno mokinio prasmingai patirčiai, tobulėjimui ir geriems rezultatams pasiekti, įtvirtinanti profesionalaus muzikinio švietimo pozicijas vientisoje muzikinio švietimo sistemoje.

Konservatorijos misija

Konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai turinčius mokinius, pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą), nuosekliai rengiant juos aukštosioms muzikos ir meno krypties studijoms.