Dalia Jatautaitė

Mokytoja ekspertė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (vargonai), Papildomas instrumentas
Koncertmeisterė ekspertė