Dr. Gabrielius Simas Sapiega

Metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas
Dėstomi dalykai: Muzikos teorija ir harmonija, Solfedžio, Polifonija, Muzikos teorijos specializacija (muzikologija)