Gitana Pečkytė – Vilkelienė

Mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (dainavimas), Balso ugdymas