Paulė Galinienė

Vyresnioji mokytoja
Dėstomi dalykai: Koncertmeisterio klasė
Koncertmeisterė metodininkė