dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė

Mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (fortepijonas), Koncertmeisterio klasė, Bendrasis fortepijonas
Koncertmeisterė metodininkė