Vilma Masienė

Mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
Dėstomi dalykai: Atlikėjo raiška (choro dirigavimas), Dirigavimo praktika, Chorvedyba, Aranžuotė, Partitūrų skaitymas, Mišrus choras