Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija Pirmininkė Aurelija Gudaitienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Nariai Inga Kuktienė, socialinė pedagogė, klasės vadovė Rasa Miliuvienė,klasės vadovė Vitalija Čepulienė, klasės vadovė Ema Silvija Bojadžian, mokytoja, bendruomenės atstovė Eglė Vaitenkienė, psichologas Sekretorė Akvilė Kamarausakitė, klasės vadovė   Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Dokumentai mokiniui

Mokinio elgesio taisyklės Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos  ugdymo planas Dėl Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos atleidimo nuo dalykų visų ar dalies pamokų lankymo tvarkos aprašymo tvirtinimo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarkos aprašas Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas Konservatorijos Skaityti toliau …

Konkursai

XXXI RESPUBLIKINIO J. PAKALNIO KONKURSO NUOSTATAI XXXI RESPUBLIKINIO J. PAKALNIO KONKURSO NUOSTATAI (PDF) XXXI JUOZO PAKALNIO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ PUČIAMAISIAIS IR MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS DALYVIO ANKETA (DOCX)

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

     Skatiname Konservatorijos darbuotojus savarankiškai gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais. Šiam tikslui be kitų priemonių galima naudoti nemokamą savarankiško antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankį – e. mokymo platformą, kurioje rasite profesionalią mokymo medžiagą įvairiomis temomis. Platformos temų turinys yra bazinio ir ekspertinio lygmens, kartu su teorine ir statistine informacija pateikiamos interaktyvios užduotys, gerosios Skaityti toliau …

Privačių interesų deklaravimas

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato (Nr. VIII-371 aktuali redakcija), kad elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją turi pateikti šie asmenys (2 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis), laikytini deklaruojančiais asmenimis: o valstybės politikai; o politinių partijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai; o valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai; o Skaityti toliau …

Antikorupcinis švietimas mokiniams

STT ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI SISTEMA | STT (skaidrumozenklelis.lt) Mokytojo TV: Antikorupcinio švietimo platforma mokiniams (emokykla.lt) #grotelės už kyšį – YouTube #grotelės už kyšį – YouTube #grotelėsužkyšį – Daktaro istorija – YouTube

Antikorupcinis švietimas

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437 Infocentras | STT Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje | STT Interesų konfliktai ir jų valdymas | STT Pranešėjų apsauga | STT Antikorupcinės aplinkos kūrimas | STT Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose | STT Pasitikrinkite žinias | STT SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu? (skaidrumoistorija.lt) Skaidrumo galvosūkiai | STT Korupcijos rizikų Skaityti toliau …