Lėšos veiklai viešinti

UAB “Media traffic”  įm. kodas 302326503 žodinė sutartis.

2021 m  – 943,80 EUR

2022m. – 1899,77 EUR