PRIĖMIMAS

VISIEMS, PLANUOJANTIEMS SAVO ATEITĮ SIETI SU MUZIKA!

IŠANKSTINĖS KONSULTACIJOS
BALANDŽIO 13 D.

MUZIKOS TEORIJOS DALIES KONSULTAVIMAS
10:00 VAL.

Muzikos teorija

Konsultuojantis mokytojas

Klasė

Solfedžio

Renata Varanavičiūtė
8-678-10127

221

 ATLIKĖJO RAIŠKOS – SPECIALYBĖS KONSULTAVIMAS
10:45 VAL.

Norinčius mokytis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje kviečiame registruotis į konsultacijas, kurios vyks:

balandžio 13 d.

gegužės 4 d.

birželio 1 d.

Stojamieji egzaminai vyks:

birželio 8 d.

Registruotis galima el. paštu jurgita.zilinskaite@kjgk.lt

arba telefonais 8 37 22 87 96; 8 682 30289

Registruojantis prašome nurodyti:

 • kokios muzikos specializacijos planuojate mokytis;
 • kurioje klasėje norėtumėte mokytis;
 • ar turite muzikinį išsilavinimą (mokotės ar esate baigę muzikos / meno mokyklą);
 • iš kokio Lietuvos miesto / miestelio / rajono esate;

 Stojantieji turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Elektroninio dienyno pažymą apie II–ojo pusmečio arba II–ojo ir III–ojo trimestrų mokymosi rezultatus.
 2. Muzikinio išsilavinimo pažymėjimas (originalas arba kopija), jei turi muzikinį išsilavinimą.
 3. Atvykus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. 2 nuotraukos (3×4 formato).
 5. Jei bus reikalingas bendrabutis – pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 6. Prašymą dėl priėmimo mokytis I-II gimnazijos klasėje ar prašymą dėl priėmimo mokytis III-IV gimnazijos klasėje galite užpildyti iš anksto.

Bendroji informacija apie konsultacijas ir stojamuosius egzaminus teikiama telefonais (8 682) 30289, (8 37) 22 87 96, (8 37) 22 25 35

ir el. paštu:, jurgita.zilinskaite@kjgk.lt, info@kjgk.lt

Prašymus galima teikti nuo 2024 m. sausio 15  dienos iki 2024 m. gegužės 30 dienos.

Prašymas priimti į gimnazijos I-II klases

Prašymas priimti į gimnazijos III-IV klases

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija priima mokinius, baigusius bendrojo ugdymo mokyklos 8, 9 ar 10 klases, gimnazijos I, II klases ir turinčius muzikinį pasiruošimą į fortepijono, vargonų, styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, gitara, arfa), pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba, eufonija, saksofonas, mušamieji), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lumzdelis), akordeono, dainavimo, chorinės muzikos (choro dirigavimas), muzikos teorijos, kompozicijos,  estrados ir džiazo muzikos (džiazo fortepijonas, džiazo saksofonas, estrados ir džiazo vokalas, bosinė gitara, elektrinė gitara, garso režisūra) specializacijas.

Mokslas trunka nuo 2 iki 4 metų.

Į gimnazijos I ar II klases gali būti priimti mokiniai, neturintys muzikinio išsilavinimo, bet pasižymintys ryškiais muzikiniais gebėjimais.

Baigusiems konservatoriją išduodamas brandos atestatas (vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa) ir muzikinio išsilavinimo pažymėjimas.

Baigusieji konservatoriją parengiami stojimui į aukštąsias menų ir muzikos mokyklas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Klaipėdos universiteto Menų fakultetas ir t.t.) ar kitas aukštąsias mokyklas.

Mokiniai, gyvenantys ne Kaune, aprūpinami nemokamu konservatorijos bendrabučiu ir maitinimu, o socialiai remtini – nemokamu maitinimu pagal galiojančius LR įstatymus.

KVIEČIAME KONSULTUOTIS!

Susisiekite su specializacijų mokytojais Jums patogiu metu

Specializacija Konsultuojantis mokytojas
Fortepijonas

Laima Aksamitauskienė +370 685 03823

laima.aksamitauskiene@kjgk.lt

Pučiamieji ir mušamieji instrumentai

Giedrius Vaznys +370 614 70102

giedrius.vaznys@kjgk.lt

Dainavimas(klasikinis)

Gitana Vilkelienė +370 682 40262

gitana.vilkeliene@kjgk.lt

Liaudies instrumentai

Dileta Kubilienė (kanklės) +370 686 33032

dileta.kubiliene@kjgk.lt

Narimantas Murauskas (birbynė) +370 610 15496

narimantas.murauskas@kjgk.lt

Styginiai instrumentai

Eglė Grigonienė +370 614 89336

egle.grigoniene@kjgk.lt

Chorinė muzika(dirigavimas)

Vilma Masienė +370 672 34324

vilma.masiene@kjgk.lt

Muzikos teorija

Gabrielius Simas Sapiega +370 688 09880

gabrielius.sapiega@kjgk.lt

Akordeonas

Laimonas Salijus +370 636 05432

laimonas.salijus@kjgk.lt

Garso režisūra

Milda Drejerienė +370 631 87484

milda.drejeriene@kjgk.lt

Estrados ir džiazo vokalas

Raimonda Navickienė +370 682 26374

raimonda.navickiene@kjgk.lt

Lina Rovaitė +370 638 01780

lina.rovaite@kjgk.lt

Estrados ir džiazo instrumentai

Arvydas Joffė (mušamieji) +370 689 73067

arvydas.joffe@kjgk.lt

Tomas Razmus (saksofonas) +370 689 52440

tomas.razmus@kjgk.lt

Jan Maksimovič (saksofonas) +370 686 86928 

jan.maksimovic@kjgk.lt

Arnas Mikalkėnas (fortepijonas) +370 675 98076

arnas.mikalkenas@kjgk.lt

Ina Kovaliova (el. gitara) +370 643 41364

ina.kovaliova@kjgk.lt

Gintaras Eidukaitis (bosinė gitara) +370 686 95950

gintaras.eidukaitis@kjgk.lt

Muzikos teorijos dalies konsultacijos

Konsultuoja :

Muzikos teorija (solfedžio)

Renata Varanavičiūtė +370 678 10127

renata.varanaviciute@kjgk.lt

Stojamiesiems egzaminams galite ruoštis atliekant šias užduotis:

Muzikos teorijos ir solfedžio žinių tikrinimo metu atliekamos veiksenos:

1. Natūraliojo, harmoninio, melodinio mažoro ir minoro gamų dainavimas.

2. Paprastųjų intervalų su sprendimu nuo pateikto garso dainavimas.

3. Kvintakordų ir keturgarsių akordų bei jų apvertimų, sprendimų dainavimas.

4. Nežinomo vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

5. Vienbalsio melodinio diktanto rašymas.

 • Pasiruošimo stojamajam egzaminui praktinės dalies užduotys (PDF)
 • Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos priėmimo tvarkos aprašas (PDF)
 • Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (muzikos) programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (PDF)
 • Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kandidatų gebėjimų vertinimo aprašas (PDF)