Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Konservatorijoje socialinę pagalbą teikia socialinė pedagogė Inga Kuktienė.

Tel. nr. +370 677 50605

El. p. soc.pedagogas@konservatorija.kaunas.lm.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti Konservatorijos mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Pagrindinės veiklos kryptys:

  • individualus darbas su mokiniais
  • bendravimas su mokinių tėvais (globėjais)
  • bendradarbiavimas su klasės vadovais, atlikėjo raiškos ir kt. dalykų mokytojais
  • bendradarbiavimas su bendrabučio auklėtoju, kt. konservatorijos darbuotojais
  • bendradarbiavimas su konservatorijos psichologu, administracija
  • prevencinių užsiėmimų, renginių, akcijų inicijavimas
  • mokinių nemokamo maitinimo kuravimas
  • darbas Vaiko gerovės komisijoje
  • bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams
  • savišvieta, kvalifikacijos kėlimas

Socialinio pedagogo darbo valandos

Socialinio pedagogo kabinetas 205

Savaitės dienaDarbo valandos
Pirmadienis13:00-18:00 Pietų pertrauka 12:30-13:00
Antradienis
Trečiadienis08:00-12:00 / 12:30-13:30 Pietų pertrauka 12:00-12:30
Ketvirtadienis
Penktadienis08:00-12:00 / 12:30-16:30 Pietų pertrauka 12:00-12:30

Informacija

Socialinė parama mokiniams:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Svarbi Informacija kauniečiams dėl socialinės paramos mokiniams  skyrimo:

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/socialines-paramos-mokiniams-parama-mokinio-reikmenims-isigyti-skyrimas/

Kompleksinės paslaugos šeimai Kauno mieste:

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms

Pagalba priklausomybes turintiems paaugliams ir jų artimiesiems

Respublikinis priklausomybės ligų centro Kauno filialas:

Pagalba paaugliams, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį, psichoaktyviąsias medžiagas:

http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/ankstyvoji-intervencija.pdf