Pasiekimai ir paskatinimai

Džiaugiamės abiturientų pasiekimais laikant VBE
Visi mokiniai, laikę istorijos, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų) kalbos, geografijos, fizikos ir biologijos VBE juos išlaikė! Sveikinimai!

Ypatingai norime pasidžiaugti mokiniais VILTE BAGDŽIŪTE ir MANTU GONČIU, kurie lietuvių kalbos ir literatūros VBE gavo 100 balų.

Sveikinimai ir padėka mokinius ruošusioms mokytojoms:
mokytojai metodininkei Aurai Kavaliauskienei (lietuvių kalba ir literatūra)
vyr. mokytojai Virginijai Stankevičienei (matematika)
mokytojai metodininkei Rasai Miliuvienei (istorija)
mokytojai ekspertei Rūtai Rudzenskaitei (anglų kalba)
mokytojai metodininkei Jurgūnei Savickienei (anglų kalba)
mokytojai ekspertei Dainai Krilavičienei (fizika)
mokytojai ekspertei Audrai Žemulaitienei (biologija)
mokytojai metodininkei Akvilei Kamarauskaitei (geografija)

Sveikiname mokinę RŪTĄ ZARECKAITĘ jaunimo džiazo muzikos festivalyje – konkurse “Jazz Fontanas 2024” laimėjus II vietą.
Mokytoja Lina Rovaitė
Akompaniatorė Austėja Marija Kimbartaitė

Sveikiname mokinę SOFIJĄ NAZARENKO II – jame respublikiniame jaunųjų violončelininkų konkurse “Cantilena” laimėjus I vietą.

Mokytoja Ramutė Kalnėnaitė

Koncertmeisterė Kotryna Kaklauskaitė

Sveikiname JASMINĄ ŠIMKUTĘ laimėjus 1 vietą (13 – 17 m. amžiaus grupė)  13 – jame tarptautiniame festivalyje “Talentų šou” 2024.

Mokytoja Laima Aksamitauskienė

Gegužės 4 d. styginių metodinės grupės mokiniai dalyvavo Respublikiniame festivalyje – konkurse “Su meile muzikai” solo etape ir sėkmingai pelnė:

Grand prix – Jokūbas Velžys, mokytoja Rūta Balniūtė – Stasiulevičienė,
2 vietos laureato diplomas – Ieva Žlabickaitė, mokytoja Eglė Grigonienė,
2 vietos laureato diplomas – Milda Vizgirdaitė, mokytoja Ieva Laučkaitė.

Koncertmeisterės Paulė Galinienė ir Kotryna Kaklauskaitė.

Sveikiname liaudies instrumentų MG mokines dalyvavusias II respublikiniame Vaclovo Paketūro kanklių atlikėjų konkurse Vilniuje:

Eglė Binevičiūtė – I vieta
Gabija Laimutytė – Diplomanto diplomas
Austėja Norkūnaitė – Padėkos raštas

Mokytoja Dileta Kubilienė, koncertmeisterė Džuljeta Sklėrienė

Sveikiname Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkurso-festivalio “Džiazuojančios gitaros – 2024” dalyvius

Mokiniai Gabijus Gelgota (IIkl.) ir Filip Buiko (IIIkl) įvertinti laureato diplomais. 

Mokytoja Ina Kovaliova

Sveikiname konkurso “Akcentai” dalyvę

Ūla Blinkevičiūtė (III klasė) – laureato diplomas 1 vieta ir diplomas “Už artistiškumą”

Mokytoja Paulė Galinienė, koncertmeisteris Žygimantas Galinis

Sveikiname XXXI Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso laureatus

Konkursas kovo 23 – 24 dienomis vyko J. Gruodžio konservatorijoje, jame varžėsi Lietuvos muzikos gimnazijų bei konservatorijų moksleiviai. Savo amžiaus kategorijose laureatais tapo šie mūsų moksleiviai:

1 vieta – Viltė Bagdžiūtė (fleita). Mokytoja Ernesta Vauraitė, akompanavo Kotryna Kaklauskaitė.
1 vieta – Gotautė Kanytė (fagotas). Mokytojas Julius Klimavičius, akompanavo Kotryna Kaklauskaitė.
1 vieta – Kristupas Glinskas (altinis saksofonas). Mokytojas Linas Klebauskas, akompanavo Ugnė Barysaitė.
1 vieta – Adomas Krištapavičius (trimitas). Mokytojas Dainius Kanys, akompanavo Ugnė Barysaitė.
1 vieta – Rokas Rudaitis (eufonija). Mokytojas Kęstutis Murza, akompanavo Dalia Jatautaitė.

2 vieta – Juozas Čijunskis (klarnetas). Mokytojas Ernestas Šidiškis, akompanavo Kotryna Kaklauskaitė.

3 vieta – Gustas Žiauga (fagotas). Mokytojas Julius Klimavičius, akompanavo Kotryna Kaklauskaitė.
3 vieta – Deividas Kvederas (klarnetas). Mokytojas Ernestas Šidiškis, akompanavo Kotryna Kaklauskaitė.
3 vieta – Gabrielius Grigoryan (altinis saksofonas). Mokytojas Linas Klebauskas, akompanavo Ugnė Barysaitė.
3 vieta – Rapolas Patinskas (altinis saksofonas). Mokytojas Linas Klebauskas, akompanavo Ugnė Barysaitė.

Sveikiname I kl. mokinę Sofiją Nazarenko dalyvavusią respublikiniame jaunųjų violončelininkų festivalyje Kauno valstybinėje filharmonijoje
Mokytoją Ramutę Kalnėnaitę ir koncertmeisterę Kotryną Kaklauskaitę!

Sveikiname Kovo  16 d. II Respublikiniame jaunųjų dainininkų konkurse, skirtame Vlados Mikštaitės 100-ųjų gimimo metinių atminimui, kuris vyko LMTA, IV klasės mokinė Saulė Imbrasaitė laimėjo I vietą.
Koncertmeisterė Paulė Galinienė, mokytoja Gitana Vilkelienė.

Sveikiname II – jo respublikinio jaunųjų atlikėjų džiazo ir šiuolaikinės muzikos konkurso “Džiazas vaikams ir jaunimui” diplomantus:
Rokas Kirelis I kl. 3 vietos laureauto diplomas
Viltė Želvytė IV kl. 3 vietos laureato diplomas
(Mokytojas Gintaras Eidukaitis)
Titas Tirva II kl. 2 vietos laureato diplomas
Gabijus Gelgota II kl. 2 vietos laureato diplomas
Filip Buiko III kl. 2 vietos laureato diplomas
(Mokytoja Ina Kovaliova)

Sveikiname populiariosios ir džiazo muzikos grupių konkurso “Intro 2024” laimėtojus:
I vieta estrados ir džiazo metodinės grupės instrumentalistų ansambliui:
Rapolas Aušrotas (saksofonas)
Povilas Aušrotas (saksofonas)
Viltė Želvytė (bosinė gitara)
Rebeka Berūkštytė (mušamieji)
Ansamblį ruošė mokytojas Jan Maksimovič
 
Sveikiname pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinės grupės obojaus specializacijos III klasės mokinę VARVARĄ YAHADNITSKAYA laimėjus GRAND PRIX Rygos Marupės muzikos mokykloje vykusiame konkurse “WIND stars 2024”
Mokytojas Robertas Beinaris
Koncertmeisterė Ema Silvija Bojadžian
 
Sveikiname respublikinio Bendrojo fortepijono konkurso “Jūros eskizai” dalyvius:
dainavimo metodinės grupės IV klasės mokinys Leonardas Stanislovas Gabriūnas – Grand Prix 
Mokytoja Reda Stabinskienė 
Styginių instrumentų metodinės grupės III klasės mokinys Jokūbas Velžys – III vieta 
Mokytoja Reda Stabinskienė 
Dainavimo metodinės grupės I klasės mokinė Vilma Sidaravičiūtė – diplomas 
Mokytoja Daiva Maskoliūnienė
 
Sveikiname respublikinio Juozo Tallat-Kelpšos jaunųjų choro dirigentų konkurso dalyvius ir laureatus:
Nojus Margarian apdovanotas I laipsnio diplomu (mokyt. Vilma Masienė, koncertm. Daiva Maskoliūnienė)
Steponas Garnys – II laipsnio diplomu (mokyt. Ramutė Štreimikytė, koncertm. Dalia Jatautaitė)
Izabelė Gėgžnaitė – diplomu (mokyt. Vilma Masienė, koncertm. Daiva Maskoliūnienė)

Sveikiname konservatorijos absolventą Silvestrą Beltę, laimėjus Nacionalinės Eurovizijos atranką.
Linkime kuo didžiausios sėkmės Malmėje.

Sveikiname X – jo respublikinio klasikinės gitaros konkurso RASGVEADO I vietos laimėtoją KRISTUPĄ BANKIETĄ.
Mokytoja Inga Raginienė, koncertmeisterę Saulenė Janušaitienė.
 
Sveikiname I klasės mokinę Eglę Binevičiūtę laimėjus III vietą 2-jame Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-10 klasių mokinių vokiečių poezijos raiškiojo skaitymo (vokiečių kalba) konkurse!
Mokytoja Aurelija Gudaitienė.
 
Džiaugiamės, kad mokiniai aktyviai dalyvauja konkursuose!
I klasės mokinys Elijus Danilevičius  dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose “Olympis 2023 – Rudens sesija” ir buvo apdovanotas I laipsnio diplomais geografijos, matematikos, anglų kalbos konkursuose, II laipsnio diplomais lietuvių kalbos ir literatūros ir informacinių technologijų konkursuose ir III laipsnio diplomu istorijos konkurse.
Mokinio auklėtoja Vitalija Čepulienė.
 
Sveikiname IV klasės mokinę Viltę Bagdžiūtę užėmus II vietą Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių, savivaldybės etape!
Mokytoja Aura Kavaliauskienė.

 

Sveikiname VDU MA vykusio III – ojo festivalio – konkurso “Su meile muzikai – drauge” dalyvius!

Gruodžio 2 dieną VDU MA vykusiame III – jame festivalyje – konkurse “Su meile muzikai – drauge” konservatorijos medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas buvo apdovanotas 1 vietos laureato diplomais! 
Sveikinimai ansamblio nariams: Viltė Bagdžiūtė (fleita), Varvara Yagodnitskaya (obojus), Juozas Čijunskis (klarnetas), Gotautė Kanytė (fagotas), Gabrielė Šiaučiulytė (valtorna), bei jų mokytojai Beatai Preisaitei – Šidiškienei.

Sveikiname V nacionalinio Petro Vyšniausko saksofonininkų konkurso – festivalio dalyvius!

V nacionaliniame Petro Vyšniausko saksofonininkų konkurse – festivalyje, B kategorijoje, estrados ir džiazo metodinės grupės mokiniai, Rapolas Aušrotas laimėjo II vietą, Povilas Aušrotas tapo diplomantu. 

Mokytojas Jan Maksimovič.

Sveikiname garso režisūros specializacijos mokinius, dalyvavusius Garso įrašų konkurse “Maišytuvės”!

Sveikiname garso režisūros specializacijos mokinius, dalyvavusius Garso įrašų konkurse “Maišytuvės”!
Lukas Berezinas – 1 vieta remikso kūrimo kategorijoje
Anchelis Dominguez Bračas – 2 vieta individualios kūrybos kategorijoje
 

Mokinius ruošė mokytoja Milda Drejerienė 

Sveikiname II klasės mokinę Austėją Gulbinaitę respublikiniame Irenos Jasiūnaitės vardo jaunųjų vokalistų konkurse laimėjus I vietą!

III klasės obojaus specialybės moksleivę Varvarą Yagodnickają spalio 16 – 18 Vilniuje vykusiame 5 – ajame tarptautiniame konkurse “World harmony” laimėjus pirmąją vietą!

III klasės obojaus specialybės moksleivė Varvara Yagodnickaja spalio 16 – 18 Vilniuje vykusiame 5 – ajame tarptautiniame konkurse “World harmony” laimėjo pirmąją vietą!

Mokytojas Robertas Beinaris

akompanavo Ema Silvija Bojadžian.

Sveikiname IV klasės mokinę MILDĄ MARIJĄ KIŠKŪNAITĘ, laimėjus skatinamąją MAXIMALISTO stipendiją!

Sveikiname IV klasės mokinę MILDĄ MARIJĄ KIŠKŪNAITĘ, laimėjus skatinamąją MAXIMALISTO stipendiją Muzikos kategorijoje visiems mokslo metams

*21-oji „Lietuvos Maximalistų“ karta – net 113 gabių ir gerai besimokančių Lietuvos moksleivių!

Sveikiname 2023 m Danutės Narkevičienės ir Danutė Venckevičienės vardo premijos laureatus!

Kasmet bendrojo fortepijono mokiniams už puikius bendrojo fortepijono pasiekimus skiriama Danutės Narkevičienės ir Danutė Venckevičienės vardo premijos.

2023 metais bendra fondo paskirta premija – 300 eur., kuri paskirstyta šiems mokiniams:

Dainavimo metodinės grupės dainavimo specializacijos mokinei SAULEI IMBRASAITEI (Mokytoja Ugnė Barysaitė)

Akordeono metodinės grupės akordeono specializacijos mokiniui TOMUI ČESNAVIČIUI (Mokytoja Ina Vaičienė)

Styginių instrumentų metodinės grupės smuiko specializacijos mokiniui JOKŪBUI VELŽIUI (mokytoja Reda Stabinskienė)

 

Sveikiname 2023 m. Janinos Tomaševičiūtės – Kolupailienės fondo paskirtos stipendijos gavėjus!

Gruodžio 11 dieną konservatorijoje vyko fleitininko, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro fleitų grupės koncertmeisterio Vytauto Sriubikio meistriškumo pamokos.

Meistriškumo kursuose dalyvavę mokiniai pasisėmė idėjų kūrinių interpretacijoms, sužinojo apie skirtingas kvėpavimo technikas bei jų pritaikymą grojant fleita. Buvo aptarta kūno kalba bei sceninės raiškos svarba, atlikimo psichologija, kūno bei minčių sąveiką bei jų įtaka atlikimo kokybei. Ačiū lektoriui!

Už meistriškumo pamokų organizavimą dėkojame fleitos mokytojai Beatai Preisaitei – Šidiškienei. Akompanavo Živilė Kudirkaitė.