Planavimo dokumentai

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2023 m. veiklos plano ataskaita (PDF)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2024 m. veiklos planas (PDF)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2023-2025 m. m. ugdymo planas (PDF)
Konservatorijos metodinės veiklos organizavimo nuostatai (PDF)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas (PDF)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2023 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plano ataskaita (PDF)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2024 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas (PDF)

Metodinių grupių veiklos planai:

Fortepijono metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Bendrojo fortepijono metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Dainavimo metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Chorinio dirigavimo metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Styginių instrumentų metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Akordeono metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Liaudies instrumentų metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Estrados ir džiazo metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Muzikos teorijos ir bendrosios teorijos metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
Bendrojo ugdymo ir klasių vadovų metodinės grupės 2023-2024 m. m. veiklos planas (PDF)
2023-2024 m. m. I pusm. metodinių grupių veiklos ataskaita (PDF)