Biblioteka

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos biblioteka – viena turtingiausių Lietuvos muzikos mokymo institucijų bibliotekų, sukaupusi vertingus natų, muzikos mokomosios bei mokslinės, informacinės, mokslo populiarinimo, grožinės ir kt. literatūros fondus, bendrojo lavinimo disciplinų vadovėlius bei mokymo priemones. Šiuo metu konservatorijos biblioteka yra sukaupusi 38745 egz. (24860 pavadinimų) vertingų natų, muzikos mokomosios bei mokslinės, informacinės, mokslo populiarinimo, grožinės ir kt. literatūros leidinių (neskaičiuojant bendrojo ugdymo vadovėlių). Dalis bibliotekos leidinių yra vyresnio amžiaus, negu pati konservatorija. Dauguma jų yra gerai išsilaikę ir labai vertingi.

Kadangi konservatorija yra mokykla, suteikianti muzikinį išsilavinimą, natūralu, kad pagrindinę bibliotekos fondo dalį sudaro natų leidiniai. Jų turime įvairiausio sudėtingumo, skirtų įvairiems muzikos instrumentams, pritaikytų muzikos atlikimui ir muzikos mokymui. Todėl čia ras sau tinkamą natų leidinį ir tik pradedantys mokytis muzikos mokiniai, ir profesionalūs atlikėjai bei mokytojai. Bibliotekoje yra 22933 egz. (16237 pavadinimų) natų leidinių. Daugiausiai jų yra išleistų rusų kalba, lietuvių kalba, nemažai vokiečių, anglų, vengrų, šiek tiek lenkų, čekų ir kt. kalbomis. Kiekvienais metais įsigyjame Lietuvoje ir kitose šalyse išleistų natų ir muzikinės literatūros leidinių.

Muzikinės literatūros leidiniai irgi sudaro didelę bibliotekos fondo dalį. Tai pirmiausia muzikiniai vadovėliai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, knygos, moksliniai leidiniai. Jie yra puiki bazė muzikos mokytojams pasiruošti savo darbui, o mokiniams mokytis ir plėsti akiratį. Daugiausia tai lietuvių kalba išleisti leidiniai, nemažai leidinių rusų kalba, šiek tiek kitomis kalbomis.

Grožinės literatūros kūriniai bibliotekoje sudaro ne didžiausią, bet labai svarbią dalį. Turime daugumą leidinių pagal privalomos literatūros ir rekomenduojamos literatūros sąrašus, daug puikių literatūros kūrinių tiesiog savo malonumui ir savišvietai. Kitą bibliotekos fondo dalį sudaro įvairių sričių mokslo populiarioji literatūra, informaciniai leidiniai – enciklopedijos, žinynai, žodynai, metodinė literatūra, profesinio informavimo leidiniai ir kt.

Siekdama visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, sudaryti sąlygas mokymuisi, savišvietai, kūrybai ir bendravimui, konservatorijos biblioteka rūpinasi informacijos šaltinių kaupimu ir saugojimu, skaitytojų mokymu gyventi informacinėje visuomenėje, kompiuterinio raštingumo ugdymu, mokymu analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją ar perskaitytą kūrinį, gebėjimu susirasti reikalingą informaciją, ją panaudoti mokymuisi, darbui ar laisvalaikiui. Skiriamas dėmesys skaitymo ir bendravimo kultūrai, atviros ir jaukios erdvės kūrimui.

Šiuo metu bibliotekoje vyksta remontas, todėl lankytojus aptarnauti tenka šiek tiek sudėtingiau, bet neužilgo tikimės juos sutikti atsinaujinusiose ir gražesnėse patalpose.

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bibliotekoje 2023 m. gauti leidiniai (PDF)