Ugdymo kokybės analizė

 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos “Savu keliu” 2023 m. tyrimo rezultatai (PDF)

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 2023 m. švietimo stebėsenos ataskaita (PDF)

Platusis veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. (Ataskaita)

Teminis veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. “Asmenybės tapsmas” (Ataskaita)

2023-04-29 Mokinių savijautos ir klasės mikroklimato tyrimo ataskaita (PDF)

2023-11-08 Mokinių savijautos ir klasės mikroklimato tyrimo ataskaita (PDF)

2023-04-19 Patyčių prevencijos Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tyrimo rezultatų analizė (PDF)

2023-12-07 Patyčių prevencijos Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje tyrimo rezultatų lyginamoji analizė (PDF)

2022-2023 m. m. II pusmečio ir 2023-2024 m. m. I pusmečio lankomumo ir pažangumo lyginamoji analizė (PDF)

2019-2023 m.m. PUPP rezultatų lyginamoji analizė (PDF)

2019-2023 m.m. VBE rezultatų lyginamoji analizė (PDF)