Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė

Aurelija Gudaitienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja

Nariai

Inga Kuktienė, socialinė pedagogė, klasės vadovė

Rasa Miliuvienė,klasės vadovė

Vitalija Čepulienė, klasės vadovė

Ema Silvija Bojadžian, mokytoja, bendruomenės atstovė

Eglė Vaitenkienė, psichologas

Sekretorė

Akvilė Kamarausakitė, klasės vadovė

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 

Pirmininkas

Kęstutis Bliujus, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktorius;

Nariai:

Gabrielius Simas Sapiega, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos muzikos teorijos mokytojas metodininkas (delegavo Konservatorijos taryba);

Laimonas Salijus, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos akordeono mokytojas metodininkas (delegavo Mokytojų taryba);

Laima Aksamitauskienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos fortepijono specialybės mokytoja ekspertė (delegavo Mokytojų taryba);

Rasa Miliuvienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos istorijos mokytoja metodininkė (delegavo Mokytojų taryba);

Inesa Gulbinienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokinių tėvų atstovas;

Egidijus Šteimantas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas (steigėjo atstovas).

 

Darbo taryba

 

pirmininkas – mokytoja ekspertė Gražina Dainauskienė;

pirmininko pavaduotojas – sandėlininkė Edita Karpičienė;

tarybos sekretorius – mokytoja ekspertė Ina Vaičienė;

nariai: mokytojas Laimonas Salijus, mokytoja metodininkė Rasa Miliuvienė.